सोलर रूफ टॉप योजनेमधून महावितरणचे १०४ ग्राहक झाले उर्जादाते

विजग्राहक झाले ऊर्जादाते

785
kneeling professional fixing solar panels from the top of a house roof, side view of the roof with sun reflection

News34 chandrapur

चंद्रपूर – सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देताना सोलर रूफ टॉप लावणाऱ्या ग्राहकांना अनुदान देण्यात येत असून याकरीता नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाद्वारा सोलर रूफ टॉप योजना जाहिर केली आहे. या योजने अंतर्गत आतापर्यंत चंद्रपूर परिमंडळ व गडचिरोली मंडळातील( आलापल्ली, ब्रम्हपुरी व गडचिरोली विभागात ) एकूण १०४ घरगुती ग्राहकांच्या छतांवर सौर संच लावण्यात आले आहेत व त्यांच्या घरी सुर्यप्रकाशातून स्वच्छ उर्जेतून एकंदरीत ५११ किलोव्हॅट वीजनिर्मीती होत आहे.

या १०४ घरगुती ग्राहकांकडून वीजनिमर्मिती होत असून आता ते उर्जादाते झाल्याचा सन्मान मिळवित आहेत. यात आलापल्ली विभागातील ९, ब्रम्हपुरी विभागातील ४९ व गडचिरोली विभागातील ४६ घरगुती ग्राहकांचा समावेश आहे.
या सर्व ग्राहकांच्या घरी सौर ऊर्जेचा प्रकाश तर पडतो आहेच सोबतच या ग्राहकांना ज्यादा निर्मिती झालेली वीज महावितरणला विकत आहेत व सोबतच त्यांच्या विजेच्या बिलात बचतही होत आहे. Solar power

या योजने अंतर्गत घरगुती ग्राहकांकरीता जास्तित जास्त ४० टक्क्यांपर्यंत अनूदान देण्यात येणार आहे.
महावितरणने अधिसुचना निर्गमित करत, त्यासाठी पोर्टल तयार केलेले आहे. या येाजनेअंतर्गत घरगुती
ग्राहकांना तीन किलोवॅटपर्यंत जोडभार असल्यास ४०टक्के अनूदान दिले जाईल. घरगुती ग्राहकांचा जोडभार १० किलोवॅट जोडभारापर्यंत असल्यास पहिल्या तीन किलोवॅटवर ४० टक्के तसेच त्यानंतर ७ किलोवॅटवर २० टक्के अनूदान दिले जाईल. तर, १० किलोवॅटपेक्षा अधिक जोडभार असलेल्या घरगुती ग्राहकांना सोलर रुफ टॉपवर कोणतीही सबसिडी या येाजने अंतर्गत नसेल. Solar rooftops

तसेच गृहनिर्माण संस्था व घरगुती कल्यान संघटनांना ५०० किलोवॅटर्यंतच्या जोडभारासाठी या योजनेतून लाभ घेता येईल. परंतु त्यासाठी प्रत्येक घरासाठी मंजूर जोडभार १० किलोवॅट पर्यंतच्या मर्यादेत असावा लागणार आहे.या योजनेअंतर्गत एकूण प्रकल्प खर्चापैकी अनुदानाची रक्कम वगळता उर्वरित रक्कम ग्राहकांनी निवडलेल्या संबंधित एजन्सीला द्यायची आहे.
सबसिडीसाठी कंपनीच्या पोर्टलवर अर्ज करुन अधिकृत वेंडरकडूनच सोलररुफटॉप इच्छुक ग्राहकांना लावता येईल महावितरणच्या-www.mahadiscom/consumerportal/renewableenergyportal/solar rooftop लिंकवर जावून अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध आहे, त्याबाबत तपशील महावितरण च्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे. श्री.सुनिल देशपांडे, मुख्य अभियंता चंद्रपूर परिमंडळ यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे व वीजबिलात बचत
करण्याचे आवाहन केले आहे.

निवड झालेल्या एजंसीला सोलर रूफ टॉप लावणाऱ्या ग्राहकांना उच्चतम सेवा देण्याचे बंधन या येाजने अंतर्गत आहे. एजेंसीला आवश्यक संचाच्या सर्व सुटया भागांचा साठा करून ठेवावा लागणार आहे. तसेच
आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये या संचांचे दुरूस्ती काम करण्यासाठी सेवाकेंद्र उभारून त्यात प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. ही सेवाकेंद्रे आठवडयातून सुटीचे दिवस वगळता सहा दिवस ८ तास सेवा देणार आहे.

bottom