MIDC कृष्णा फेरो अलाय कंपनीच्या विरोधात कामगारांचे आमरण उपोषण

कृष्णा फेरो अलॉय
News34 chandrapur गुरू गुरनुले मुल – MIDC मरेगाव येथील जी. आर.कृष्णा फेरो अलाय कंपनीमध्ये मागील दोन तीन वर्षापासून काम करणाऱ्या कामगार, ड्रायव्हर,आपरेटर कडून अधिकचे काम करुन घेणे त्याचा मोबदला मागला तर कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देणे, पगारात कपात करणे इत्यादी अन्य मागण्या कंपनी प्रशासनाकडून होत नसल्याने संबंधित कामगार यांनी तहसील कार्यालय समोर आमरण उपोषण करण्याचा ...
Read more
error: Content is protected !!