वर्षभरात चंद्रपूर महावितरणचे 43 हजार 833 नवे वीज ग्राहक

Msedcl maharashtra
News34 chandrapur चंद्रपूर –  महावितरणच्या चंद्रपूर परिमंडळात एप्रील २२ ते २० ऑक्टोबर २०२३ या वर्षभराच्या कालावधीत विविध वर्गवारीतील नविन ४३ हजार ८३३ ग्राहकांना वीजजोडण्या देण्यात आल्या. चंद्रपूर मंडळात २४ हजार २७५ तर गडचिरोली मंडळातील १९ हजार ५५८ ग्राहकांना वीजजोडण्या देत महावितरणच्या माध्यमातून प्रकाश पोहोचला. देण्यात आलेल्या या लघूदाब वीजजोडण्या चंद्रपूर परिमंडळात चंद्रपूर मंडळात घरगुती २६ ...
Read more
error: Content is protected !!