Thursday, April 25, 2024
Homeग्रामीण वार्तामहाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची सहविचार सभा संपन्न

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची सहविचार सभा संपन्न

शिक्षकांच्या विविध समस्येवर चर्चा

- Advertisement -
- Advertisement -

News34 chandrapur

चंद्रपूर – दिनांक 13 सप्टेंबर बुधवारला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद चंद्रपूर (ग्रामिण) प्राथमिक व माध्यमिक ची सहविचार सभा नागो गाणार माजी शिक्षक आमदार नागपूर विभाग तथा राज्य कार्याध्यक्ष शिक्षक परिषद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व विशाल देशमुख उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.) तसेच कल्पना चव्हान शिक्षाणाधिकारी (माध्य.)जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांच्या समवेत पार पडली. यात अनेक विषयावर चर्चा करण्यात आली.

⚡️आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांची डीसीपीएस रक्कम एनपीएस मध्ये जमा करण्यात यावी-
⚡️सन 2022-23 मधील भविष्य निर्वाह निधी लेखे मिळण्याबाबत
⚡️ वैद्यकीय देयके, सेवानिवृत्त लाभ, सातवा वेतन आयोग हफ्ता यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात यावा-
⚡️ आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत माध्यमिक शाळेतील सर्व कर्मचारी वृंदाना एकस्तर वेतनश्रेणी व प्रोत्साहन भत्ता लाभ देणेबाबत-

⚡️श्री. अमोल नवघरे व इतर यांना स्थायी आदेश देण्यात होत असलेल्या विलंबाबाबत –
⚡️ नियुक्ती जात प्रवर्ग निवड यादी शिक्षकांना उपलब्ध करून देणेबाबत

सेवानिवृत कर्मचार्‍याचे उपदान,सेवानिवृती प्रकरणे,वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रस्ताव,खाते मान्यता प्रस्ताव,अनुकंप तत्वावर नियुक्ती प्रकरणे,अशीसमेंटचे प्रस्ताव,वैद्यकिय बिलाचे प्रस्ताव,भ.नि.नि.वेतन पथक याबाबतची कारवाई,सेवाजेष्ठता क्रम निश्चिती प्रकरणे,काही वैयतिक कर्मचार्‍याची प्रकरणे,दप्तर दिरंगाई कायदयाची अंमलबजावणी तत्परतेने करावी, माहीती अधिकार -2005 माहीती देणे,इंग्रजी माध्यमाच्यां शाळातील सर्व कर्मचार्‍याना शासन निर्णया नुसार वेतन व भत्ते, इतर सुविधा पुरविण्याबाबत, अशा अनेक समस्यावर सभेत चर्चा करण्यात आली.
काही प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
उर्वरीत प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आश्वासन शिक्षाणाधिकारी कल्पना चव्हान यांनी दिले.

 

या सभेला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद नागपूर विभाग अध्यक्ष अजय वानखेडे, कार्यवाह सुभाष गोतमारे, कोषाध्यक्ष संतोष सुरावार,कार्यालय मंञी सुधिर वारकर,उपाध्यक्ष मधुकर मुप्पीडवार,सहसंघटनमंत्री रामदास गिरटकर, कार्यालयीन मंत्री सुधीर वारकर, चंद्रपूर ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष विलास खोंड, जिल्हा कार्यवाह दिलीप मॅकलवार,संघटण मंञी किशोर टेंर्भूणे,राजुरा तालुका अध्यक्ष अविनाश पिपंळशेंडे, पोभुंर्णा तालुका कार्यवाह संदिप बदलवार, कार्यालय मंञी विलास वरभे,पेचे सर,साव सर,काॕन्व्हेंट विभाग प्रमुख विवेक आंबेकर ,प्राथमिक जिल्हा कार्यवाह अमोल देठे, चंद्रपूर तालुका कार्यवाह सतीश डांगरे, खाजगी प्राथमिक अध्यक्ष सरिता सोनकुसरे, कार्यवाह विकास नंदुरकर,व संबधीत कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते.

RELATED ARTICLES

Recent News

Most Popular

error: Content is protected !!