Monday, May 27, 2024
Homeचंद्रपूर शहरचंद्रपुर नवरात्री महोत्सवात डीजे वाजणार काय?

चंद्रपुर नवरात्री महोत्सवात डीजे वाजणार काय?

जिल्हाधिकारी गौडा यांनी दिली ही माहिती

- Advertisement -
- Advertisement -

News34 chandrapur

चंद्रपूर : केंद्र शासनाच्या ध्वनी प्रदुषण (नियमन व नियंत्रण) सुधारीत नियम 2017 अन्वये तसेच ध्वनी प्रदूषण(नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 च्या नियम 5(3)नुसार, ध्वनिक्षेपक व ध्वनीवर्धक यांचा श्रोतगृहे, सभागृहे, सामूहिक सभागृहे आणि मेजवानी कक्ष यासारख्या बंद जागाखेरीज इतर ठिकाणी, ध्वनीची विहित मर्यादा राखून सकाळी 6 वाजेपासून ते रात्री 12 वाजेपर्यंत वापर करण्यासाठी, संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्याकरीता सन-2023 मधील 10 सवलतीचे दिवस निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी 5 दिवस राखीव ठेवण्यात आले आहे. निश्चित करण्यात आलेल्या 10 दिवसांपैकी अष्टमी दि. 22 ते 23 ऑक्टोबर 2023 हे 2 दिवस नवरात्र उत्सवाकरीता निश्चित करण्यात आले आहे.

 

तसेच, आमदार किशोर जोरगेवार यांनी नवरात्रोत्सवात माता महाकाली महोत्सवाकरीता पंचमी, षष्टी व सप्तमी दि. 19 ते 21 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत सकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक वाजविण्यास सवलत मिळण्याकरीता विंनती केली आहे. त्याअनुषंगाने, नवरात्र उत्सवादरम्यान श्री. माता महाकाली महोत्सवाकरीता ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक वापरासाठी, राखीव ठेवण्यात आलेल्या 5 दिवसापैकी 1 दिवस दि. 19 ऑक्टोबर रोजी पंचमी निमित्त सवलतीचा दिवस म्हणून निश्चित करण्यात येत आहे.

 

निश्चित करण्यात आलेल्या सवलतीच्या दिवशी सक्षम प्राधिका-यांकडून परवानगी घेऊनच त्यांनी ठरवून दिलेल्या अटी व शर्ती प्रमाणेच ध्वनिक्षेपक व ध्वनीवर्धकाचा वापर करता येईल, असे जिल्हा दंडाधिकारी विनय गौडा यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशात नमूद आहे.

RELATED ARTICLES

Recent News

Most Popular

error: Content is protected !!