Balbharati marathi books : चंद्रपूर जिल्ह्यातील 1 लाख 60 हजार 963 विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत पाठ्यपुस्तके

Balbharati marathi books इयत्ता 1 ली ते 8 वी मध्ये शिकणारे कोणतेही बालक पुस्तकांपासून वंचित राहू नये, पाठ्यपुस्तकाअभावी शिक्षणात अडचण येऊ नये, तसेच शाळेत सर्व दाखल पात्र मुलांची 100 टक्के उपस्थिती टिकविणे व गळतीचे प्रमाण शुन्यावर आणण्यासाठी समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तक योजना सुरू केली आहे.

Free school uniform scheme : विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी

या योजनेंतर्गत शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा व अंशत: अनुदानित शाळेत शिकत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन 2024-25 करीता मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे : भावी पोलिसांसाठी पोलिसांनी केली राहण्याची व्यवस्था

Balbharati marathi books चंद्रपूर जिल्ह्यात 1 लक्ष 60 हजार 963 विद्यार्थ्यांकरीता 6 लक्ष 30 हजार 849 पाठ्यपुस्तकाची मागणी बालभारतीकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व पाठ्यपुस्तके तालुकास्तरावर व तालुका स्तरावरून शाळेपर्यंत पोहचती करण्यात आली आहे.

अवश्य वाचा : 32 लाखांची टाटा कंपनीची गाडी, आणि फसवणूक

सदर पुस्तके शाळेच्या पहिल्या दिवशी शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य / गावातील पदाधिकारी / अधिकारी / पालक / प्रतिष्ठित नागरीक यांच्या उपस्थितीत समारंभपूर्वक विद्यार्थ्यांना वितरीत करून पुस्तक दिन साजरा करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जि.प. यांनी कळविले आहे.

Leave a Comment

error: Content is protected !!